Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

19. jun 2018.

Nacionalna služba za zapošljavanje i opština Raška objavile su javne pozive nezaposlenima za dodelu subvencija za samozapošljavanje, poslodavcima za subvencije za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija, kao i za javne radove

Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva. Ona se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih ili 220.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva. Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba). Kategorije teže zapošljivih su mladi do 30 godina starosti, stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih, lica bez kvalifikacija i nisko kvalifikovana, osobe sa invaliditetom, Romi, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni…

Visina subvencije je određena stepenom razvijenosti jedinice lokalne samouprave (opština Raška pripada četvrtoj grupi razvijenosti, pa subvencija iznosi 250.000 dinara po licu, odnosno 300.000 dinara za osobe sa invaliditetom, radno sposobne korisnike novčane socijalne pomoći, mlade do 30 godina starosti koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja,

Pravo na dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih poslodavac može ostvariti pod uslovom da pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%); registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva; u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

• poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije; ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca,

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu zapošljavanja lica, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.nsz.gov.rs

Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošljivih i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, radi očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa. Javni rad sprovodi poslodavac - izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu mišljenja lokalnog saveta za zapošljavanje opštine Raška  na osnovu javnog konkursa.

Poslodavac - izvođač javnog rada može organizovati sprovođenje javnih radova samo ukoliko u program javnih radova uključi nezaposlena lica iz kategorije teže zapošljivih definisanih lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Raška za 2018. godinu.

Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima: socijalnih (odnosno socijalne zaštite) i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavljanja javne infrastrukture, održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, maksimalno 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđeni iznos naknade za obavljeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom; naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanih lica na javnim radovima, u visini do 2.000 dinara po licu srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, za svaki mesec angažovanja.

Spisak poslodavaca - izvođača kojima je odobreno sprovođenje javnih radova se objavljuje na oglasnoj tabli Nacionalne službe –Ispostava Raška .

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

0 Comments