Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

15. januar 2019.

Grad Kraljevo sufinansiraće projekte udruženja građana u ovoj godini sa 12 miliona dinara, a evo koji uslovi su propisani javnim pozivom koji traje do 30. januara

Grad Kraljevo objavio je javni poziv za sufinansiranje programa – projekata  udruženja građana od javnog interesa za grad Kraljevo u 2019. godini u iznosu od 12.000.000,00 dinara  iz budžeta grada Kraljeva.

              Javni interes obuhvata oblasti:

            - boračko-invalidske zaštite,

            - humanitarnih programa,

            - zadovoljenja potreba mladih,

            - kulture,

            - programe zaštite ljudskih prava,

            - crkve,

            - naučno istraživački razvoj i

            - socijalna zaštita.

Pravo učešća po javnom pozivu imaju udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima, čija su sedišta na teritoriji grada Kraljeva i čiji budžeti za realizaciju projekata iznose najmanje 50.000,00 dinara a najviše 2.000.000,00 dinara. Neće se razmatrati prijave udruženja koja nisu opravdala sredstva po prethodnim javnim pozivima, u skladu sa Odlukom. Podnosioci projekata ne mogu biti političke stranke i druga udruženja osnovana radi ostvarivanja političkih ciljeva.

 Udruženja mogu podneti samo jednu prijavu projekta iz svih oblasti od javnog interesa, u skladu sa svojim programskim ciljevima, definisanim  Statutom udruženja.

Rok za podnošenje prijava sa predlozima projekata i svom potrebnom dokumentacijom propisanom članom 7. Odluke o sufinansiranju programa rada udruženja po ovom javnom pozivu je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnom sajtu grada Kraljeva (www.kraljevo.rs), zaključno sa 30.01.2019. godine. Svi potrebni obrasci se mogu preuzeti sa navedenog sajta. 

Prijave sa propisanom pratećom dokumentacijom se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva u zatvorenoj koverti ili se mogu poslati poštom, preporučeno, na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, 36000 Kraljevo. Na koverti obavezno staviti naznaku: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA, uz naznaku „NE OTVARATI“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Odluku po javnom pozivu doneće Gradsko veće grada Kraljeva, kome predlog o raspodeli sredstava za ove projekte dostavlja Komisija najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka roka za podnošenje prijava po javnom pozivu. Odluka Gradskog veća je konačna i biće objavljena na sajtu grada Kraljeva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kraljeva.

Sva obaveštenja u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija broj 309 ili na telefon 036/306-013.

 

 

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

1 Comments

  • Gost - Stanar

    Gost - Stanar

    Javni konkurs za šišanje ovaca, građana Kraljeva, od strane dobrih drugara, prijatelja, švalerki i rodbine bulumente na vlasti.
    • Ime: Stanar