Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

22. april 2019.

Ove godine iz budžeta grada Kraljeva učenicima će biti dodeljeno 160 jednokratnih novčanih nagrada koje nose ime zadužbinara Anđelka Savića u neto iznosu od po 15.000 dinara, a evo koje uslove đaci treba da ispunjavaju

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave Kraljevo raspisalo je danas konkurs za dodelu novčane nagrade „Anđelko Savić“.KONKURS

Pravo učešća na konkursu imaju učenici:

- koji su državljani Republike Srbije,

- koji imaju prebivalište na teritoriji grada Kraljeva u tekućoj školskoj godini i školskoj godini koja prethodi školskoj godini u kojoj se raspisuje ovaj Konkurs,

- redovni učenici srednje škole koja se finansira u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja,

- koji su u prethodnim školskim godinama ostvarili prosečnu ocenu 4,50 i veću i

- učenici koji su lošeg materijalnog stanja, sa prosekom primanja po članu zajedničkog porodičnog domaćinstva u periodu januar-decembar prethodne godine u visini od 30% i manje od prosečne mesečne zarade isplaćene u gradu Kraljevu prema zvanično objavljenom podatku za prethodnu godinu.

Za kalendarsku 2019. godinu dodeljuje se 160 jednokratnih novčanih nagrada „Anđelko Savić“ u neto iznosu od po 15.000,00 dinara.

Konkurs je danas objavljen na zvaničnom sajtu grada Kraljeva (www.kraljevo.rs) , pa je rok za predaju prijava sa svom potrebnom dokumentacijom praktično već počeo da teče.. Konkurs će biti objavljen i u lokalnom listu. Zainteresovani se mogu informisati i preko medija, i preko matičnih škola. Konkurs traje mesec dana, odnosno do 22. maja. Obrazac prijave se može preuzeti sa navedenog sajta ili u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave, kancelarija broj 309.

Uz prijavu podnosilac je dužan da priloži sledeće dokaze:

1. Dokaz o materijalnom stanju: Uverenje-potvrda o prosečnim mesečnim primanjima za sve članove zajedničkog porodičnog domaćinstva za prethodnu godinu u odnosu na godinu u kojoj se raspisuje konkurs, odnosno uverenje-potvrdu o prihodu od obavljanja samostalnih delatnosti izdatu od strane Poreske uprave za prethodnu godinu u odnosu na godinu za koju se raspisuje konkurs,

2. Izjavu o zajedničkom porodičnom domaćinstvu, sa navedenim prezimenom i imenom, JMBG, mestom stanovanja, srodstvom i zanimanjem svakog člana zajedničnog porodičnog domaćinstva (pod članovima zajedničkog porodičnog domaćinstva podrazumevaju se roditelji i deca),

3.Uverenje o ostvarenoj prosečnoj oceni u prethodnim školskim godinama, po školskim godinama, sa konstatacijom da je učenik srednje škole upisan, odnosno nije upisan u tekuću školsku godinu (u drugu i treću godinu za trogodišnje srednje škole, odnosno u drugu, treću i četvrtu godinu za četvorogodišnje škole) i

4. Dokaz o prebivalištu na teritoriji grada Kraljeva za tekuću i školsku godinu koja prethodi školskoj godini u kojoj se raspisuje ovaj Konkurs (važeća lična karta sa čipom- očitana i važeća lična karta bez čipa-kopija prednje i zadnje strane ili važeći pasoš-kopija prve i druge strane ili potvrda o prebivalištu izdata od PU Kraljevo).

Prijave sa propisanom pratećom dokumentacijom se predaju na pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva ili se mogu poslati poštom, preporučeno, na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, 36000 Kraljevo. Neblagovremene i nepotpune prijave  neće se razmatrati.

Rešenje će Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave doneti u roku od 15 dana od dana završetka Konkursa i isto će biti objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kraljeva i na sajtu grada Kraljeva.

Sva obaveštenja u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija broj 309 ili na telefon 036/306-013.

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

0 Comments