Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

12. februar 2019.

Memorandum o saradnji između nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ i grada Kraljeva na polju energetske efikasnosti deo je projekta kojim će, po prioritetima, školski objekti biti obuhvaćeni energetskom sanacijom

Jedna od prvih lokalnih samouprava u Srbiji koja je izrazila čvrstu opredeljenost za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada je grad Kraljevo. Prvi korak ka tom cilju je pregled i analiza trenutnog stanja školskih objekata, a zatim i procena potencijalnih ušteda energije, predlog adekvatnih mera za njihovu energetsku sanaciju, te definisanje narednih koraka i nosilaca aktivnosti.

Prema procenama, u Srbiji ima oko 6.500 škola i vrtića, od kojih je najveći broj građen sedamdesetih i osamdesetih godina. Većina zgrada ima neodgovarajuću toplotnu izolaciju, zastarele sisteme grejanja i hlađenja i značajna strukturna oštećenja prouzrokovana neadekvatnim održavanjem. Sa druge strane, studije koje su rađene u okviru projekta srpsko-nemačke razvojne saradnje, poput Nacionale tipologije škola i vrtića, ukazuju da investicije u mere enregetske fikasnosti u školama imaju veliki potencijal za uštedu energije i smanjenje emicije CO2.

Gradonačelnik Kraljeva dr Predrag Terzić i vođa GIZ sektora za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije dr Štefan Hajek, potpisali su danas Memorandum o saradnji, čime je i zvanično obeležen početak saradnje na polju energetske efikasnosti u javnim zgradama, sa posebnim akcentom na škole. Na ovaj način Kraljevo će biti među prvim lokalnim samoupravama u Srbiji (uz Niš, Pančevo, Priboj, Bajinu Baštu, Užice...) koji će primenom kalkulatora (za analizu potencijala primene mera energetske efikasnosti na školske objekte), koji u osnovi ima „cost-benefit” pristup, kreirati prioritetne liste školskih objekata za energetsku sanaciju. Ovako kreirane prioritetne liste su oslonac za planiranje različitih programa sanacije, ali i apliciranje u dostupnim donatorskim i nacionalim fondovima za unapređenje energetske efikasnosti.

Memorandum predviđa blisku saradnju GIZ-a i energetskog menadžera, pri čemu je planirano da aktivnosti obuhvaćene Memorandumom budu sprovedene do kraja 2019. godine.

U okviru projekta srpsko – nemačke razvojne saradnje „Energetska efikasnost u javnim zgradama,“ koji sprovodi nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, osim podrške u kreiranju liste prioritetnih objekata škola za sanaciju, projekat pruža stručnu i tehničku podršku određenom broju lokalnih samouprava u oblasti obuke domara škola i vrtića, a u toku je i priprema kampanje za podizanje svesti o značaju teme energetske efikasnosti među decom školskog uzrasta, kao i ostalim zaposlenim u školi, što predstavlja sveobuhvatan pristup primeni principa EE koji podrazumeva, „domaćinsko“ upravljanje raspoloživim kapacitetima i korekciju u ponašanju korisnika.

 

 

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

0 Comments