Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

13. mart 2018.

Naknade neće biti veće ni izabranim ni postavljenim licima, već se radi o usklađivanju sa Uredbom Vlade Srbije, a plate većnika u Kraljevu znatno su niže u odnosu na zarade većnika u okolnim gradovima, kaže gradonačelnik Terzić

Na današnjoj sednici Gradskog veća, za sednicu skupštine grada utvrđen je predlog odluke o koeficijentima za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica u organima grada Kraljeva.

- Naknade neće biti uvećane ni za jednu od ovih kategorija, već je ova odluka usklađena sa uredbom koju je donela Vlada Srbije. Plate većnika u Kraljevu znatno su niže u odnosu na članove Veća u okolnim gradovima, a plate većnika u Novom Pazaru su verovatno više od zarade koju ima gradonačelnik Kraljeva – rekao je gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić, dodajući da ne govori o svojoj plati, kojom je zadovoljan, iako samo u zgradi Gradske uprave nekoliko njih ima platu višu od njegove.

Gradonačelnik Kraljeva je u svojoj izjavi medijima, date po završetku sednice Gradskog veća, podsetio da je na samoj sednici bilo je komentara većnika da su njihove zarade niže od zarada onih koji mere potrošnju u JKP “Vodovod”.

Pun iznos naknade primaju većnici koji se nalaze na stalnom radu u Gradskoj upravi.

- Po mojim saznanjima, u pitanju su tri većnika, ne računajući gradonačelnika i zamenika gradonačelnika, koji moraju da budu zaposleni u Gradskoj upravi dok im traje mandat – pojašnjava gradonačelnik Kraljeva, dodajući da su on i njegova zamenica «stavili u mirovanje» svoja radna mesta, na koja će se vratiti po isteku mandata.

Zarade postavljenih i izabranih lica ne zavise samo od ovih koeficijenata, već pored osnovice i koeficijenta na visinu zarade utiče i dužina perioda u kojem je od njih neko bio zaposlen u Gradskoj upravi.

- Za one koji su većnici postali prvi put, plata je, naravno, manja – kaže gradonačelnik Kraljeva.

Izabrana lica su lica koja je izabrala Skupština grada Kraljeva i to: gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, predsednik Skupštine, zamenik predsednika Skupštine, članovi Gradskog veća, zaštitnik građana i zamenik zaštitnika građana.

Postavljena lica su lica koja je postavila Skupština grada Kraljeva, Gradsko veće grada Kraljeva i gradonačelnik grada Kraljeva i to: sekretar Skupštine, zamenik sekretara Skupštine, javni pravobranilac, zamenik javnog pravobranioca, načelnik Gradske uprave, zamenik načelnika Gradske uprave, pomoćnici gradonačelnika i rukovodilac Službe za budžetsku inspekciju.

Koficijent izražava složenost poslova, odgovornost, uslove rada i stručnu spremu, a sadrži i dodatak na ime naknade za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.Izabrano i postavljeno lice na stalnom radu ima pravo na dodatak na platu od 0,4% za svaku punu godinu rada ostvarenog u radnom odnosu kod poslodavca.

Izabrano i postavljeno lice koje nije na stalnom radu nema pravo na dodatak na platu. Koeficijenti za obračun i isplatu plata izabranih lica iznose:

- 9,40 za gradonačelnika,

- 9,30 za zamenika gradonačelnika,

- 9,25 za predsednika Skupštine,

- 9,20 za zamenika predsednika Skupštine,

- 8,00 za zaštitnika građana,

- 7,50 za zamenika zaštitnika građana i

- 5,10 za članove Gradskog veća.

Izabrano i postavljeno lice koje nije na stalnom radu u gradu Kraljevu ima pravo na dodatak u iznosu od 45% od plate koja je utvrđena za funkciju koju obavlja.

Koeficijenti za obračun i isplatu plata postavljenih lica koje postavlja Skupština grada iznose:

- 19,50 za sekretara Skupštine i javnog pravobranioca,

- 19,00 za zamenika sekretara Skupštine i zamenika javnog pravobranioca. Koeficijenti iz prethodnog stava uvećavaju se po osnovu složenosti i odgovornosti poslova za dodatni koeficijent i to:

- 10,50 za sekretara Skupštine i javnog pravobranioca,

-1 0,50 za zamenika sekretara Skupštine i zamenika javnog pravobranioca.

Koeficijenti za obračun i isplatu plata postavljenih lica koje postavlja Gradsko veće iznose:

- 21,50 za načelnika Gradske uprave,

- 19,50 za zamenika načelnika Gradske uprave.

Kao važna tačka dnevnog reda današnje sednice Gradskog veća  ocenjena je ona koja se odnosila na uzmene i dopune Statuta grada Kraljeva. Prema oceni gradonačelnika Kraljeva dr Predraga Terzića, uvažene su sve primedbe različitih učesnika u javnoj raspravi, od političkih stranaka, do drugih političkih subjekata. Predloženo rešenje je usvojeno i naći će se na jednoj od narednih sednica gradske skupštine.

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

0 Comments