Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

10. decembar 2019.

Za finansiranje kapitalnih investicija predviđeno je 28,55 odsto budžeta, za plate skoro 19 procenata, za saobraćaj vise od petine ukupnog budžeta, za škole i Centar za socijalni rad 10 odsto, a za kulturu 5,7 procenata planiranih prihoda

Gradski većnici usvojii su danas zaključak kojim će lokalnoj skupštini biti predloženo da na prvoj narednoj sedmici usvoji Odluku o budžetu za narednu godinu. Upućen je i javni poziv građanima za učešće na javnoj raspravi u delu Nacrta ove odluke koji se odnosi na planirane investicije.  

Ukupni prihodi utvrđeni su 3.984.738.268 dinara, a planirani rashodi 4.370.206.338 dinara, čime je planiran budžetski deficit od 385.468.070 dinara (korigovani fiskalni deficit od 384.869.070 dinara finansira iz neutrošenih sredstava iz prethodnih godina, korigovan za izdatke za otplatu glavnice duga.

U strukturi prihoda budžeta najveće učešće imaju porezi (64,10%) i odnose se na porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke, porez na imovinu, porez na dobra i usluge i druge poreske prihode).

Donacije, pomoći i transferi sa 828.762.000 dinara čine 20,80% planiranih prihoda i primanja budžeta. Ovi prihodi obuhvataju: donacije od inostranih država (0,46% - 18.500.000dinara) koje se odnose na donaciju Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR) Republike Slovenije za nabavku LED svetiljki i sistema za daljinsko upravljanje za ulično osvetljenje; prihode po osnovu transfera od drugih nivoa vlasti od 810.262.000 dinara (odnose se na nenamenski transfer od republike u iznosu od 746.289.000 dinara (isti nivo kao i u ovoj godini). Ukupno učešće nenamenskih i namenskih transfera u ukupno planiranim prihodima i primanjima je 20,33%.

Od prodaje zemljišta planirano je 130 miliona dinara, odnosno  3,26% ukupnih planiranih prihoda

Kod rashoda, izdaci za finansiranje kapitalnih investicija i nabavku osnovnih sredstava planirani su u iznosu od 1.264.173.070 dinara (28,55%).

Za plate, dodatke i naknade zaposlenih i socijalne doprinose na teret poslodavca planirani su rashodi od 823.098.500 dinara (18,59%)

Korišćenje usluga i roba planirana su u ukupnom iznosu od 1.252.746.768 dinara i odnose se na: stalne troškove, troškove putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, tekuće popravke I održavanje i materijal (28,29% ukupno

planiranih prihoda i primanja.

Za subvencije javnim i nefinansijskim preduzećima i organizacijama, dotacije nevladinim organizacijama, poreze, obavezne takse i kazne, novčane kazne i penale po rešenju sudova, naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda i naknade štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa.planirano je  277.153.000 dinara (6,26%).

Za finansiranje osnovnog i srednjeg obrazovanja i Centra za socijalni rad i planirano je  429.981.000 dinara (9,71%).

Izdvajanja za nezaposlene porodilja, prvorođene bebe, vantelesnu oplodnju, stipendije, prevoz određenih kategorija i NOR i planirana su u iznosu od 130.255.000 dinara (2,94%).

Za otplatu glavnice domaćim kreditorima planirano je 57.500.000 dinara (1,30% ukupnog budžeta).

Za saobraćaj (sprovođenje Programa uređivanja građevinskog zemljišta u 2020. godini i aktivnosti koje se finansiraju preko Fonda za saobraćaj) bi trebalo da bude izdvojeno 979.474.768 dinara (22,12% ukupnog budžeta). Rashodi vezani za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje su 814.213.000 dinara (18,39%).

Za Program uređivanja građevinskog zemljišta i za realizaciju projekta Urbane regeneracije naselja u Dositejevoj ulici i finansiranje projekata Komesarijata za izbeglice i migraciju (programi „Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje“ i „Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije“) planirani rashodi su 647.628.000 dinara (14,63%)

Za finansiranje sedam ustanova kulture u budžetu za narednu godinu u Kraljevu je planirano  252.771.000 dinara (5,71% ukupnog budžeta).

 

 

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

0 Comments