Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

11. decembar 2018.

Istraživanje Centra za kreiranje politika o gradnji derivacionih mini hidroelektrana pokazalo je da se veliki procenat građana protivi toj gradnji, ali i da nisu u potpunosti upoznati sa tim šta su MHE i kakvu štetu eko sistemu mogu da naprave

Širom Srbije planirana je izgradnja 500 mini hidroelektrana (MHE), što je ubrzo izazvalo nezadovoljstvo kod građana, i to prvenstveno kod onih koji žive uz ili blizini slivova reka, a na kojima je planirana izgradnja MHE. Ono što karakteriše ove elektrane jeste da se one grade na tokovima koji su mali, pa se često i postavlja pitanje da li su to reke. Građani su ustali protiv ove gradnje sprečavajući investitore da grade ono što su naumili. U javnosti se povela velika rasprava da li je dobro graditi MHE, ili se okrenuti nekim drugim alternativnim izvorima dobijanja energije. Zbog ove gradnje došlo je i do sudskih sporova. Kao organizacija koja se bavi temama ekologije i zaštite životne sredine, Centar za kreiranje politika (CKP) želeo je da ispita šta građani misle o ovoj aktuelnoj temi, ali i da proveri njihovu informisanost o gradnji MHE i sličnim pitanjima vezanim za samu gradnju.

Istraživanja „Stavovi građana o derivacionim mini hidroelektranama“ sprovedeno je od 2.. do 20.novembra ove godine, a ispitanici su popunjavali upitnik sa 15 pitanja, zatvorenog, otvorenog i mešovitog tipa. Popunjeno je 770 anketa, a učestvovali su građani iz svih krajeva Srbije.

Rezultati će biti dostupnim svim zainteresovanim građanima na facebook stranici organizacije https://www.facebook.com/centarzakreiranjepolitika/

Anketu je popunilo 460 žena (59,7%) i 310 muškaraca (40,3%). Starosna struktura ispitanika kreće se u opsegu od 18-75 godina, strukturirana u tri grupe. Najveći broj ispitanika živi u gradu 85,7%, a za 14,3% selo je mesto prebivališta. U anketu je učestvovalo najviše visokoobrazovanih 52,9%, za njima slede oni koji imaju više obrazovanje 29,1% i srednje 17,7%.

Na pitanje: Da li znate šta su derivacione mini hidroelektrane?, najveći broj ispitanika je odgovorio da zna šta su MHE i taj broj iznosi 84,2% ispitanih. Preostali su odgovorili sa nisam siguran – 12,1% i da ne znaju šta su MHE – 3,7%.

Na pitanje: Koliko procenata vode ostane u rečnom koritu nakon što se voda preusmeri u cevi? od tri ponuđena odgovora (tačan odgovor je manje od 15%!), 68,2% građana je odgovorilo tačno.

Na pitanje: koliko električne energije u ukupnom procentu može da dobija Srbija planiranom gradnjom 500 MHE? (tačan odgovor je 2% i tačno je odgovorio najveći broj ispitanik njih 78,1%.

Kao što vidimo građani su solidno informisani, ali to ne odražava podudarnost sa odgovorima na neka pitanja na koja ispitanici nisu dali tačne odgovore.

Na dva pitanja otvorenog tipa dobijeni su odgovori koji su se često ponavljali ili su davani odgovori u vidu sinonima reči. Tako je na pitanje kakav uticaj potencijalna gradnja MHE ima na živi svet u i oko vodotoka dati su sledeći odgovori: negativan, loš, razarajući, poguban, štetan, katastrofalan, očajan, devastirajući... Nešto preciznije profilisanje odgovora bilo je u slučaju pitanja o alternativnim izvorima dobijanja energije. Tu građani najčešće navodili: energiju vetra, solarnu energiju i biomasu.

Veoma visok je procenat odgovora kojim se građani protive gradnji MHE na Staroj planini, tačnije 92,3%. Nasuprot ovome 1,4% građana podržava gradnju derivacionih MHE na tom području, te možemo zaključiti da se građani protive gradnji MHE na Staroj planini. Građani su u velikom broju znali da je područje Stare planine na kojoj se nalaze reke, na kojima je planirana gradnja MHE, pod zaštitom države kao područje prirodno dobro od izuzetnog značaja i to njih 94,4%. Preostalih 5,6% građana nisu znali za ovu informaciju.

Poslednja pitanja su se odnosila na zakonodavstvo u vezi MHE, ali i hidroelektrana (HE). U oba slučaja je prisutna velika podrška građana izmenama zakona o gradnji. Tačnije u slučaju MHE to je 94%, dok je u slučaju HE 95,7 %. Negativan stav na ova pitanja dao je opet mali broj građana i to u slučaju MHE njih 3%, a u slučaju HE nešto malo manje 2,1%. Ostali su se izjasnili da nemaju stav na navedena pitanja.

Zaključak

Centar za kreiranje politika je želeo da ovim istraživanjem dobije informacije o aktuelnoj

temi, kako bi mogao javno da prezentuje informacije do kojih su došli. Na osnovu obrađenih podataka, došli su do zaključka da se anketirani građani protive izgradnji derivacionih MHE. Ovo odražava stavove građana koji se mogu čuti u medijima i na društvenim mrežama, gde oni iznose svoje nezadovoljstvo daljom gradnjom. O njima uglavnom imaju negativan stav i smatraju da nanose štetu ekosistemima u i oko reka.

Dobijeni podaci govore i da građani nisu u potpunosti upoznati sa tim šta su zapravo MHE, jer nisu upoznati sa nekim karakterističnim podacima vezanim za situacije ako se MHE izgrade. Pritom građani daju podršku da dođe do izmene u zakonodavstvu, a koje se odnosi na dalju gradnju MHE i HE na rekama u Republici Srbiji.

Kompletne rezultate ovog istraživanja zainteresovani mogu da pronađu na OVOM LINKU

Fotografije preuzete sa FB frupe "Sačuvajmo planinske reke Kraljeva" (autori: Svetlana Krdžić, Milan Milunović i Ivan Petrović)

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

1 Comments

  • Gost - Milan milunovic

    Gost - Milan milunovic

    Najnormalnije je da se pored gradjana Stranka na vlasti i Gradska uprava izjasne na sledece:   1.  Zasto se vodi politika oko MHE suprotna volji gradjana.                                            2. Zasto se odugovlaci sa reakcijom nadleznih na unistenje ziv.sredi.                           3. Sta cekaju poslanici iz Kraljeva sa predlogom izmene zakona?                                4. Moze li gradonacelnik da pokrene akciju protiv derivacionih MHE                                a da ne ceka da ga  prozivamo kada se uniste svi potoci. Ostavke i                              kazne nece oporaviti unisteno.               
    • Ime: Milan milunovic