Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

17. januar 2020.

Pravo učešća imaju udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima, sa sedištem na teritoriji grada Kraljeva i čiji budžeti za realizaciju projekata iznose najmanje 50.000 dinara, a najviše dva miliona dinara

Grad Kraljevo objavio je javni poziv za sufinansiranje programa – projekata udruženja građana od javnog interesa za grad Kraljevo u 2020. godini u ukupnom iznosu od 14 miliona dinara iz budžeta grada Kraljeva.

 Javni interes obuhvata oblasti:

- boračko-invalidske zaštite,

- humanitarnih programa,

- zadovoljenja potreba mladih,

- kulture,

- programe zaštite ljudskih prava,

- crkve,

 - naučno istraživački razvoj i

 - socijalnu zaštitu.

Pravo učešća po javnom pozivu imaju udruženja koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima, sa sedištem na teritoriji grada Kraljeva i čiji budžeti za realizaciju projekata iznose najmanje 50.000 dinara, a najviše dva miliona dinara. Prijave udruženja koja nisu opravdala sredstva po prethodnim javnim pozivima neće biti razmatrane, navodi se u ovom pozivu. Podnosioci projekata ne mogu biti političke stranke i druga udruženja osnovana radi ostvarivanja političkih ciljeva.

Udruženja mogu podneti samo jednu prijavu projekta iz svih oblasti od javnog interesa, u skladu sa svojim programskim ciljevima, definisanim Statutom udruženja.

Rok za podnošenje prijava sa predlozima projekata i svom potrebnom dokumentacijom

je 30 januar 2020. godine. Svi potrebni obrasci se mogu preuzeti sa Oglasne table na sajtu Gradske uprave, a sa propisanom pratećom dokumentacijom se predaju na pisarnici Gradske uprave u zatvorenoj koverti ili se mogu poslati poštom, preporučeno, na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, 36000 Kraljevo. Na koverti obavezno navesti: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA UDRUŽENJA GRAĐANA, uz naznaku „NE OTVARATI“.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Odluku po javnom pozivu doneće Gradsko veće grada Kraljeva, kome predlog o raspodeli sredstava za ove projekte dostavlja Komisija, najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka roka za podnošenje prijava po javnom pozivu. Odluka Gradskog veća je konačna i biće objavljena na sajtu grada Kraljeva i na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kraljeva.

Sva obaveštenja u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija broj 309 ili na telefon 036/306-013

 

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

2 Comments

 • Gost - Stanar

  Gost - Stanar

  Evo prilike za nove marifetluke......
  • Ime: Stanar
  • Gost - Čaršijana

   Gost - Čaršijana

   Što se ti potpisuje Stanar a nisi iz te porodice??  Ko ti je to rekao da radiš
   • Ime: Čaršijana